Het ontwikkelen van nieuwe producten op het gebied van Life Sciences en Healthcare zijn technologische innovaties waarmee de uitdagingen in de gezondheidszorg worden aangegaan. Het gaat hierbij om het ontwikkelen en leveren van oplossingen die bijdragen aan een duurzame en betaalbare gezondheidszorg, een hogere kwaliteit van leven en een productievere beroepsbevolking. Hierbij wordt ingezet op onder andere het gezond ouder worden, het voorkomen en diagnosticeren van acute ziekten en het monitoren op afstand, waarbij het realiseren van producten die leiden tot kostenverlaging en tegelijkertijd verbetering van de gezondheid centraal staat.

De bezuinigingen, de oprukkende vergrijzing, een veranderende zorgvraag en de roep om meer marktwerking, zetten zowel het zorgstelsel, als de kwaliteit van de zorg onder druk. Zorginstellingen staan voor de spannende taak om hoge kwaliteitsstandaarden te handhaven en tegelijkertijd nog slimmer en efficiënter te werken. Daarnaast zal de mantelzorger in onze samenleving een steeds belangrijkere rol krijgen als het gaat om het verlenen van extramurale zorg. En tot slot zijn er de zorggebruikers die als klanten willen worden behandeld en niet langer meer willen worden gezien als patiënten. Het zijn allemaal verstrekkende veranderingen waarbij ICT-oplossingen onmisbaar zullen zijn. ICT is dan ook een belangrijke factor bij de voorbereidingen van de zorgsector op de toekomst.

Neem contact op